Vogels

Laatste uitbreiding van mijn vogelcollectie is de bonte strandloper.

Zoals in mijn introductie vermeld, streef ik er naar om vogels naar kleur en afmetingen natuurgetrouw af te beelden.
In een reportage over mijn werk in lifestylemagazine "Landleven" is een en ander nader toegelicht
Hieronder kunt u een indruk krijgen van mijn werk; per soort in detail en als totaaloverzicht.

Aalscholver
Blauwborst
Boerenzwaluwen
Bontbekplevieren
Bonte strandloper
Drieteen strandlopers *
Drieteen strandlopers **
Dwergstern
Eidereenden

Eidereend (detail)
Goudplevier

Grote sterns
Grutto
Grutto
Huismus
Huismus
Huiszwaluwen *
Huiszwaluwen **
Kanoet (zomerkleed)
Kanoet (winterkleed)

Kapmeeuwen
Kemphaan
Kieviten
Kluut

Koolmees
Lepelaars
Merel
Pimpelmezen
Roodborst
Scholekster
Steenlopers
Torenvalk
Visdieven
Winterkoning
Witte kwikstaart
IJsvogel
Zeekoeten *
Zeekoeten **
Zilverplevier


Introductie | Techniek | Vogels | Andere objecten | Waar te koop | Prijzen | Contact

Telefoon: 0222-313963
Bernhardlaan 124, 1791 XH Den Burg
E-mail: deetkraay@yahoo.com